Vertikutácia-prevzdušnenie trávnikov.

19.02.2021 00:00

Vertikutácia je asi to najlepšie, čo môžete pre svoj trávnik urobiť. Vertikutácia je plytké prevzdušnenie vrchnej vrstvy trávnika do hĺbky 10-15 mm špeciálnym strojom s oceľovými nožmi. Úlohou tohto úkonu je znížiť množstvo trávnikovej plsti, zlepšiť prístup vzduchu, tepla a svetla do odnožovacej zóny trávnika a tým podporiť intenzitu odnožovania, zvýšiť priesak vody a živín ku koreňom. Pri vertikutácii dochádza aj k likvidácii plytko koreniacich burín a redukuje sa populácia lipnice ročnej v tráve. Pred vertikutáciou trávnik najprv pokosíme, následne dva krát kolmo na seba vykonáme vertikutáciu, plsť a odumreté zvyšky dôkladne vyzbierame a na koniec aplikujeme jarné štartovacie hnojivo v presnom množstve. Vertikujeme na jar v mesiacoch marec a apríl kedy nočná teplota nesmie poklesnúť pod 7 st.C natrvalo a na jeseň v mesiacoch október a november. Jarnú vertikutáciu začíname vykonávať približne od 15.marca

Kompletná cena vertikutacie je od 0,60 Eur/m2, minimálne však 60,-Eur/ak je travnik menší, ako 100 m2. Cena zahŕňa: predkosenie, vertikutácia, povysávanie zvyškov, navrecovanie, hnojenie...

 

 

 

 

 

Späť