Kobercový trávnik.

02.11.2016 20:42

Pre rok 2021 pripravujeme záťaži odolný trávnik určený pre použitie v záhradách rodinných domov, na športoviskách a plochách parkovej zelene na výrobu ktorého boli použité trávne osivá najlepších odrôd.

Späť