Spracovaná pôda.

Spracovaná pôda. <  Spustiť prezentáciu  > Späť