Ako funguje závlaha ?

Prečo zvoliť práve automatický závlahový systém americkej značky TORO alebo Hunter ?

Šetrí čas: Spúšťanie závlahy je prostredníctvom riadiacej jednotky, ktorá automaticky spustí zavlažovanie v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu podľa vopred naprogramovaného zavlažovacieho plánu. Riadiacu jednotku je možné programovať prostredníctom rozhrania BLUETOOTH alebo WIFI podľa modelu.

Šetrí náklady: Ideálnym časom pre zavlažovanie sú nočné , alebo skoré ranné hodiny. V týchto časoch sú straty odparovaním a intenzita vetra najmenšie, čo priaznivo ovplyvňuje spotrebu vody. Taktiež je v tomto čase teplota vody blízka teplote povrchu zeme, čo prospieva celkovej flóre. Riadiaca jednotka môže byť doplnená o senzor, ktorý v prípade dažďa preruší zavlažovanie. 

Vyvážená a rovnomerná dodávka vody: Všetky postrekovače sú rozmiestnené tak, aby bola celá plocha zavlažovaná rovnomerne.  Vďaka širokej ponuke postrekovačov sme schopní zavlažiť každú časť Vašej záhrady. Všetky postrekovače pre zavlažovanie trávnika sú výsuvné a počas ich nečinnosti sú ukryté tesne pod povrchom pôdy až dovtedy, pokiaľ sa pokynom z riadiacej jednotky tlakom vody vysunú a zavlažujú. Po ukončení zavlažovania sa pomocou pružiny zasunú späť do puzdra pod úroveň terénu. Takto postrekovače nenarušujú vzhľad záhrady, neobmedzujú Vás pri kosení a inej činnosti na povrchu trávnika.

Dokonalosť: Všetky riadiace jednotky sú veľmi ľahko nastaviteľné a ovládateľné. Okrem možnosti nastavenia zavlažovania v určitú dennú, či nočnú hodinu taktiež ponúkajú možnosť nastavenia dĺžky a frekvencie zavlažovacích cyklov. Týmto nastaveniami priamo reagujeme na potreby rastlín v závislosti na ich druhu, stanovišti a priepustnosti pôdy. Vďaka týmto nastaveniam môže byť zavlažovanie efektívne a úsporné. 



Stručné zhrnutie činnosti závlahových systémov TORO a HUNTER.

Automatické zavlažovanie prebieha celkom samočinne a postupne vo všetkých častiach záhrady, v takzvaných sekciách. Rozdelenie závlahy na sekcie je veľmi dôležité vzhľadom na výdatnosť zdroja, výkonové parametre čerpadla a dimenziou prívodného potrubia. Výhodou rozdelenia na sekcie je možnosť zavlažovať jednotlivé časti vždy podľa potreby. Zavlažovanie sa takto stáva efektívnejším a úspornejším. Efektívne zavlažovanie s použitím automatického závlahového systému je schopné splniť odlišné požiadavky celkovej flóry. Výsledkom bude hustý zelený trávnik, krásne a zdravé rastliny.